Φόροι & δασμοί

Οι τιμές που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της Decathlon περιλαμβάνουν τον ισχύοντα, κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), και έξοδα τελωνείου εφόσον υφίστανται. Δεν θα επιβαρυνθείτε με λοιπές χρεώσεις ή τέλη.

Δεν είναι δυνατή η παραγγελία αφορολόγητων ειδών, ούτε διατίθεται έντυπο για αφορολόγητα είδη.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος